Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Profil verejného obstarávateľa

§117  ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

1.  Dodávateľ stavby -Znižovanie energetickej náročosti OU Jasov

2.  Projketová dokumentácia -Novostavba MŠ v Jasove

3.  Stavebný dozor - Novostavba MŠ v Jasove

4. Externý manažment- Novostavba MŠ v Jasove

5. Sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov

6. Výzva na Stavebný dozor

7. Wifi v obci Jasov

8. Dobudovanie a rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov v obci Jasov

9. Detské ihrisko v obci Jasov

10. Rekonštrukcia OcÚ v obci Jasov

11. Oplotenie strelnice lukostrelcov Jasov

12. Jasov - miestne komunikácie a opravy

Dokumenty na stiahnutie

(41 kb)
(42.07 kb)
(34.5 kb)
(87 kb)
(68.5 kb)
(43.5 kb)
(46.87 kb)
(42 kb)
(45.85 kb)
(478.25 kb)
(527.66 kb)
(687.49 kb)
(349.95 kb)
(446.45 kb)
(71.37 kb)
(11.39 kb)
(15.01 kb)
(14.16 kb)
(28.47 kb)
(109 kb)
(46.08 kb)
(14.96 kb)
(92.97 kb)
(86.29 kb)
(85.98 kb)

Nadlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Podlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Dokumenty na stiahnutie