Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Obecné školstvo

Obec Jasov sa zákonným rozhodnutím stala zriaďovateľom jednej základnej školy a dvoch materských škôl. Materské školy a hnuteľný a nehnuteľný majetok základnej školy spravuje ako originálnu kompetenciu, t.j. je majiteľom hnuteľného a nehnuteľného majetku týchto zatriadení, pričom v Základnej škole Jasov vykonáva prenesený výkon štátnej správy v oblasti vzdelávania.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JASOV

Riaditeľka školy: Mgr. Miloš Vojtko
Adresa školy: Základná škola Jasov, 044 23 Jasov č. 23/3
Zástupcovia riaditeľa pre : Mgr. Jana Slovinská, Mgr. Roland Sorger, Mgr. Andrea Benková
E-mailová adresa školy:  zs.jasov@gmail.com
Telefónne číslo: 055/4664 122
Fax: 055/4664 122
Internetová adresa školy: http://www.zsjasov.sk

MATERSKÁ ŠKOLA  JASOV

Riaditeľka školy: Bc. Alica Kleinová
Adresa školy:  Materská škola, Hlavná 62/46, 044 23 Jasov
Telefónne číslo: 

055/466 41 43 , E-mailova adresa školy: msjasov@gmail.com

Formulár na zápis detí do Materskej školy Jasov nájdete (tu)
MATERSKÁ ŠKOLA JASOV  Materská škola, Školská 23/3, 044 23 Jasov
Poverená riadením školy:

Ľuboslava Kelerová

Kotakt: 

0907816434 ,  E-mailova adresa školy: msskolskajasov@gmail.com