Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

osobnosti cirkevnej obce

Bernáth, László Miksa
Narodil sa v Jasove 6.1.1764. Vstúpil do premonštrátskeho rádu, pôsobil ako kňaz a učiteľ filozofie v Bratislave (riaditeľ inštitúcie na výchovu kňazov), v Turni, Váci (HU), Vyšnom Medzeve. V roku 1816 bol zvolený za prepošta v Jasove. Zomrel v Košiciach  8.2.1829. Preložil do maďarčiny tzv. Langov katechizmus (Vácz, 1800). V rukopise ostalo dielo Magyar Theologia a tiež kázne v slovenčine, maďarčine a latinčine.

Csoltkó Fülöp, doktor teológie
narodil sa v Jasove v roku 1801. Príslušník premonštrátskeho rádu, pôsobil ako učiteľ v Košiciach, Rožňave a Jasove, kde pôsobil aj ako kňaz a zomrel v roku 1848. Bol publikačne činný, jedna jeho práca sa zachovala v rukopise.

Fedák Ferencz Orbán
Pochádza z Jasova, pôsobil ako učiteľ v Rožňave, Košiciach a Prešove.V roku 1857 bol hospodárskym riaditeľom a správcom kláštora a archivárom prepošstva v Jasove. Vydal tri oslavné spisy na svetských a cirkevných hodnostárov a je autorom modlitebnej knižky pre mládež (Imád az Istent).

Halmos Béla Ákos (do roku 1893 Harajovits)
Narodil sa v Jasove 27.7.1870. Vtúpil do rádu benediktínov, ktorý neskôr opustil. Pôsobil ako kňaz a neskôr ako gymnaziálny profesor v mestách Győr a Kőszeg. Publikoval práce z oblasti histórie.

Mester Károly
Narodil sa v Jasove 10.2.1872. Pôsobil ako kňaz, publikoval v regionálnej tlači a v roku 1899 vydal súbor noviel pod názvom "Apró novellák". Zomrel v Székesfehérvári 11.4.1962.

Tóth Lőrincz Ferencz
Narodil sa 1.1.1848 v Jasove. Do premonštrátskeho rádu vstúpil v roku 1868. Vyučoval v Košiciach a Rožňave, kde sa stal riaditeľom vyššieho gymnázia. Od roku 1896 zanechal pedagogickú dráhu a presťahoval sa do Kapušian, kde zomrel 6.11.1911. V miestach svojho pôsobenia sa zapájal do činnosti kultúrnych spolkov a publikoval o dejinách Abova a Gemera.

Tóth István
Narodil sa v Jasovskom Podzámku 25.12.1801.Členom premonštrátskeho rádu sa stal v roku 1820. Vyučoval na Gymnáziu v Rožňave, zomrel v Jasove 18.3.1856.

Titius Pius Vendel
narodil sa v Jasove 23.10.1801. V roku 1828 bol vysvetený za kňaza, pôsobil ako učiteľ v Levoči a v Sedmohradsku, neskôr ako vojenský kňaz v Galícii, Normandii a na Jadranskom pobreží, kde sa venoval zberu a štúdiu mušlí, morských slimákov, rias a a koralov. Táto činnosť ho preslávila v prírodovedeckej obci a stal sa vyhľadávaným odborníkom v európskom meradle. Svoje zbierky venoval rôznym školským a vedeckým inštitúciám.Objavil 64 takých morských rias, ktoré neboli v odbornej literatúre popísané a pomenované, čo však nepublikoval v odbornej literatúre, a tak mu neboli pripísané. Bol ocenený viacerými domácimi a zahraničnými vyznamenaniami a bol členom niekoľkých zahraničných akadémií. Zomrel v Taliansku (Pirano) 20.12.1884.