Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Vlajka obce

Vlajka obce Jasov ( obr. č. 1) pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/8), žltej (1/8), bielej (1/8), červenej (2/8), bielej (1/8), žltej (1/8) a červenej (1/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Krátka zástava obce Jasov (obr. č. 2) je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdovu obce.

Koruhva obce Jasov (obr. č. 3) predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

Znaková zástava obce Jasov (obr. č. 4) má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je tu rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná, alebo tiež "veľká"  koruhva (obr. č. 5) obce Jasov predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda starostu (obr. č. 6) obce Jasov má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné  postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že  kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

Vlajka obce
Vlajka obce
Vlajka obce
Vlajka obce
Vlajka obce
Vlajka obce