Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Sociálna starostlivosť

Pre obyvateľov obce ponúka sociálne služby nezisková organizácia KONTAKT (so sídlom Strojárenská 13, Košice 040 01) v dvoch zariadeniach:

  • neštátny domov dôchodcov SENECTUS v Medzeve (kapacita 37 miest)
  • neštátny domov dôchodcov ŠUGOV v Šugovskej doline (kapacita 56 miest)

Kontakty:

Sociálne služby ďalej ponúka aj Domov dôchodcov v Moldave nad Bodvou (Hlavná č.87), má kapacitu 40 miest.