Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Matričný úrad

Matriky sa na tunajšom Obecnom úrade nachádzajú od 1. októbra 1895.

Zodpovedný zamestnanec:
Mgr. Kamila Benková
telefónne číslo: 055/466 41 16
fax: 055 466 82 14

Údaje starších dát je možné získať z matrík Ministerstva vnútra SR, zo Štátneho archívu, Bačíkova 1, Košice.
O výpis z matriky môže požiadať osoba, ktorej sa zápis týka, alebo člen jej rodiny, ktorým je manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti. V prípade preukázania záujmu aj iná blízka osoba.