Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Rýchla zdravotnícka pomoc

Požiadavka na záchranku sa realizuje na tiesňovú linku 155, alebo 112.

Je vhodnejšie zatiaľ volať na linku 155 – táto je vždy v regionálnom dispečingu, tu dostanete základné usmernenie ohľadne prvej pomoci.
Tiesňová linka 112 - je umiestnená v krajských koordinačných centrách, t.j. požiadavku na výjazd Vám preberie koordinátor v Košiciach a trvá dlhšie, kým sa informácia o výjazde dostane až k osádke záchrannej služby.

Pri požiadavke na záchranku sa nechajte viesť dispečerom záchrannej služby – tento sa vás opýta na najpotrebnejšie údaje. Povedzte údaje o pacientovom stave a informáciu na čo sa lieči, či je pri vedomí, ak je v bezvedomí či dýcha, na aké ťažkosti sa sťažuje, kde má bolesti, poranenie atď.

Najlepšie je keď volá sám pacient, alebo niekto kto je pri ňom, kto ho vidí a môže aspoň orientačne popísať jeho stav, a poskytnúť prvú pomoc.

Ďalší potrebný údaj je aspoň orientačný vek pacienta a meno. V databáze ošetrených pacientov sú často opakovane ošetrovaní tí istí pacienti, a osádka už pred príchodom na miesto môže byť pripravená na zásah s potrebnými pomôckami, ktoré sa bežne do sanitky neberú– šetríte týmto nielen čas záchranárov, ale hlavne čas, za ktorý dostane pacient potrebnú pomoc.

Ďalší veľmi potrebný údaj je miesto kde sa pacient nachádza, hlavne orientačné body v okolí (pri ktorej odbočke zabočiť, ako ďaleko od križovatky, od obchodu, mostu...), v prípade zložitého prístupu je vhodné, aby niekto čakal na dobre viditeľnom mieste – a hlavne aby aj zakýval na prichádzajúcu sanitku, nie stál nehybne vedľa cesty.

Ak máte pri dome vo dvore psa - treba ho zatvoriť, zdravotníci aj keď chcú pomôcť - pes to nepozná, pre psa sú to cudzí ľudia a zdravotníci sa k chorému nedostanú.

Vždy povedzte kto volá a odkiaľ volá. Anonymné požiadavky sa považujú za nemiestny žart a zneužitie. Všetky hovory na tiesňových linkách sú nahrávané a archivované.

Čo sa týka prvej pomoci, túto je povinný zo zákona poskytnúť každý, aj človek bez zdravotníckeho vzdelania. Zavolaním záchranky si nikto túto povinnosť nesplnil – iba začal spĺňať! Nezneužívajte tiesňovú linku – môžu ju potrebovať aj iní!

Rýchlu zdravotnícku pomoc potrebujeme pri stavoch, ktoré ohrozujú zdravie alebo život, a bez rýchleho ošetrenia vedú k prehlbovaniu poškodenia zdravia človeka - ako sú napríklad:

 • dopravné nehody,
 • zlomeniny veľkých kostí,
 • zlomenina panvy,
 • zlomenina chrbtice,
 • bezvedomie,
 • bolesti pri srdci,
 • kŕčové stavy celého tela ( u dospelých epileptický záchvat - u detí kŕče pri vysokých teplotách),
 • príznaky mozgovej porážky ako je ochrnutie alebo náhle vzniknuté úporné vracanie spolu so závratmi,
 • popáleniny,
 • dusenie sa,
 • astmatický záchvat ...

Tieto stavy majú 2 spoločné znaky:

 • jedná sa o náhly vznik
 • ide o ťažké poškodenie zdravia

Rýchla zdravotnícka pomoc nie je určená na riešenie zdĺhavých zdravotných problémov ako sú niekoľkodňové teploty, kašeľ, dlhodobé bolesti, malé úrazy (porezania, odreniny...). Tu je na mieste ošetrenie praktickým lekárom jednak preto, lebo pozná zdravotný stav pacienta, vie aké lieky užíva, ako reaguje na liečbu, ktorú mu už možno viackrát menil a skúšal rôzne kombinácie liekov a tiež preto, lebo ošetrenie nie je nutné okamžite, ale počká pár hodín bez väčšej ujmy na zdraví.

Úlohou rýchlej zdravotníckej pomoci je riešiť okamžitý liečebný zásah, ktorý:

 • buď postačí na to, aby pacient ostal doma a na druhý deň ho doriešil jeho praktický lekár
 • alebo je nutná ďalšia liečba v nemocnici a pacienta prevezú k ďalšiemu riešeniu do nemocnice.

Nerieši dlhodobú liečbu – to znamená, že ak si napr. zavolám záchranku, lebo ma bolí niekoľko dní hlava a mám vysoký krvný tlak, tak pacient bude ošetrený, dostane injekciu, upravíme mu tlak (s účinkom asi tak na 6 -24 hodín), ale aby sa na vysoký tlak liečil, treba brať lieky pravidelne, kontrolovať ho, a na to musí ísť k svojmu praktickému lekárovi!

Zdroj: www.zachranari.sk