Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

osobnosti z vojenskej oblasti

Fedák Mihály
Narodil sa v Jasove v roku 1749, bol príslušníkom cisárskeho vojska a vyznamenal sa počas napoleonských vojen, keď sa zaslúžil o záchranu života princa Karola, ktorý sa mu poďakoval vlastnoručným diplomom a dostal rád Márie Terézie. Bol v zajatí a po výmene zajatcov sa vrátil do vlasti a stal sa veliteľom Gyulafehérváru, kde aj zomrel 7.6.1804.