Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Územný plán obce

ZMENY A DOPLNKY č.1 - Územný plán obce JASOV (zverejnené 28.05.2021 veľkosť: 889MB)


Otázky a pripomienky: uzemnyplan@jasov.sk

Obec Jasov ako orgán územného plánovania vyzýva verejnosť a dotknutú verejnosť definovanú v §3 písm. r-s zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, na predkladanie podnetov na aktualizáciu Územného plánu obce Jasov. Podnety a žiadosti o zapracovanie do zmien a doplnkov ÚPO verejnosť môže doručiť na obecný úrad písomnou formou do 31.5.2020.

(740.08 kb)
(8871.53 kb)
(11482.38 kb)
(1087.42 kb)
(985.05 kb)
(944.21 kb)
(971.82 kb)
(896.59 kb)
(672.5 kb)
(11130.16 kb)