Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Poslanci obecného zastupiteľstva

Výsledky volieb pre volebné obdobie 2019 - 2022:

Vo volebnom období 2019 - 2022 za starostu obce Jasov bol zvolený Marián Dzurik s počtom hlasov 558 – Slovensko do toho!.

Poslancami Obecného zastupiteľstva  v  Jasove  sa stali nasledovní poslanci:

meno poslanca:
počet získaných hlasov vo voľbách: 
kandidoval za stranu:
Horváth Alexander
511
STaS
Mgr.Luteránová Stella
506
nezávislý kandidát
Mgr.Kaputa Tibor
504
nezávislý kandidát
Ing. Menda Jozef
478
nezávislý kandidát
Turčik Štefan
470
MOST-HÍD
Filčáková Ildikó
428
nezávislý kandidát
Dzurik Juraj
413
KSS
Csoltkó Attila
408
SMK-MKP
Bc. Takáčová Ladislava
406
Spolu-občianska demokracia

Výsledky volieb pre volebné obdobie 2010 - 2014:

Vo volebnom období 2010 - 2014 za starostu obce Jasov bol zvolený Ing. Gabriel Nagy s počtom hlasov 864 ako nezávislý kandidát.

Poslancami Obecného zastupiteľstva  v  Jasove  sa stali nasledovní poslanci:

meno poslanca: počet získaných hlasov vo voľbách:  kandidoval za stranu:
PaedDr. Pavol Martinove 407 nezávislý
Mgr. Mária Pekarovičová 404 nezávislý
Alexander Horváth 388 Most-Híd
Dezider Bodnár 354 Most-Híd
Ing. Ervín Bačo 351 nezávislý
Marian Dzurik 348 Strana sociálnej solidarity
Ing. Jozef Menda 330 nezávislý
Ing. Jana Sabolová 330 nezávislý
Juraj Dzurik 314 Rómska iniciatíva Slovenska


Výsledky volieb pre volebné obdobie 2007 - 2010:

Z 1859 zapísaných voličov volilo 1185 občanov, čo je 63,74 %- ná účasť vo voľbách. Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva: 1109. 

Voľby starostu sa zúčastnilo 1139 voličov, čo činí 61,27 % zapísaných voličov.

Za starostu obce Jasov bol zvolený Ing. Gabriel Nagy s počtom hlasov 501 - t.j. 43,99 % na voľbách zúčastnených voličov.

Vo volebnom období 2007 - 2010 sa stali poslancami Obecného zastupiteľstva  v  Jasove  nasledovní poslanci:

meno poslanca: počet získaných hlasov vo voľbách: kandidoval  za stranu:
 PaedDr. Pavol Martinove 333  nezávislý
 Dezider Bodnár 325  nezávislý
 Juraj Bukovič 325  nezávislý
 Ing. Jana Sabolová 297  nezávislý
 Ing. Ervín Bačo 289  nezávislý
 Ing. Jozef Menda 278  nezávislý
 Mgr. Mária Pekarovičová 276  nezávislý
 Alexander Horváth 262  Nádej
 Milan Dzurik 251  Smer - sociálna  demokracia