Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Symboly obce Jasov

Erb, vlajka a pečať obce tvoria trojicu základných symbolov obce.

Erb obce Jasov prešiel viacerými zmenami, pričom základným motívom bolo vždy vyobrazenie sv. Michala archanjela a prekrížené banícke náradia, ktoré boli symbolom  toho, že Jasov bol baníckym mestečkom.

Východiskom pri tvorbe súčasného erbu bola najstaršia pečať, ktorá sa zachovala na dokumente z r. 1576, používala sa ešte aj v 18. storočí a potvrdzuje starobilosť obce.  Na uvedenej pečati je sv. Michal vyobrazený ako sudca pri poslednom súde s mečom a obrovskými váhami. Od 18. storočia sa na pečati objavujú banícke kladivká - symbol baníckeho mestečka a koncom storočia pribúda štátny znak symbolizujúci podriadenosť obce kráľovi, ktorý sa už z pečatidla zo začiatku 20. storočia pochopiteľne vybral.

Vlajka obce má farby erbu - červená, žltá, biela a je ukončená tromi cípmi, resp. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu.