Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

osobnosti politiky

Roják Dezsö - publicista, politický pracovník
Narodil sa v Jasove 16.10.1903. Pracoval ako robotník v Jasove, Košiciach, Paríži a Prahe. V 30.-tych rokoch 20. storočia pracoval ako vedúci obchodu robotníckeho potravinárskeho družstva Jednota. Po návrate z internácie sa od roku 1945 aktívne zapájal do činnosti  Komunistickej strany. Po roku 1953 sa stal riaditeľom Ústavu dejín KSS v Bratislave až do odchodu do dôchodku v roku 1963. Zomrel v Bratislave 22.8.1980. Z jeho publikácií sú známe: Padli za slobodu, Bojový odkaz roku 1919, Účasť maďarských robotníkov v Slovenskom národnom povstaní.