Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Národná prírodná rezervácia Jasovské dubiny

Rozloha: 35,1 ha

Jasovské dubiny je najstaršou prírodnou rezerváciou na území Slovenského krasu. Bola vyhlásená v roku 1950 na ochranu zachovalých prírodných spoločenstiev miestami prestúpených xerotermnými biotopmi.

Prevažujú  v nej lesné spoločenstvá  bukových dúbrav a dubových bučín  v druhom a treťom lesnom vegetačnom stupni. Vegetáciu územia tvoria zástupcovia  xerotermnej  a  vápenomilnej flóry.

Zo živočíchov sa tu vyskytujú viaceré druhy chrobákov, motýľov a netopierov. Hniezdia tu vzácne druhy vtákov: ďateľ prostredný, ďateľ bielochrbtý, muchárik malý, muchárik bielokrký a iné.