Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Demografické údaje

Demografia  podľa sčítania obyvateľstva 2011 (zdroj: http://portal.statistics.sk/)

Počet obyvateľov spolu: 3351
muži: 1643
ženy: 1708
Predproduktívny vek (0-14) spolu: 1085
Produktívny vek (15-54) - ženy: 881
Produktívny vek (15-59) - muži: 976
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu: 491
Celkový prírastok obyvateľov za 2  roky spolu: 263
muži: 113
ženy: 150

Demografia  k 30.06.2009

Počet obyvateľov spolu: 3088
muži: 1529
ženy: 1558
Predproduktívny vek (0-14) spolu: 923
Produktívny vek (15-54) - ženy: 845
Produktívny vek (15-59) - muži:  947
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu: 373
Celkový prírastok obyvateľov za 2  roky spolu: 138
muži:  64
ženy: 74

Demografia  k 30.06.2007

Počet obyvateľov spolu: 2963
muži 1471
ženy 1492
Predproduktívny vek (0-14) spolu: 914
Produktívny vek (15-54) - ženy: 913
Produktívny vek (15-59) - muži: 888
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu:  248
Celkový prírastok obyvateľov za 2,5 roka spolu: + 131
muži: + + 84
ženy:  + 47

Demografia  k 31.12.2004

Počet obyvateľov spolu: 2832
muži 1387
ženy 1445
Predproduktívny vek (0-14) spolu: 890
Produktívny vek (15-54) - ženy: 766
Produktívny vek (15-59) - muži: 824
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu:  352
Celkový prírastok obyvateľov za 2,5 roka spolu: - 21
muži:  -15
ženy:  - 6