Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

osobnosti umeleckého sveta

Kövesdi Bella - herečka
Narodila sa v Jasove v roku 1871. Svoju hereckú kariéru začala v apríli roku 1894. Jej prvým riaditeľom bol Ján Komjáthy.

Nyerges Szilárd - básnik
Narodil sa niekedy po roku 1880, vyučil sa za krajčíra a začiatkom 20. storočia sa vysťahoval do USA, kde mu v Clevelande vyšla básnická zbierka "Nyerges Szilárd költeményei". V básniach sa nostalgicky vracia aj k rodisku. Zomrel v 60.-tych rokoch 20. storočia v USA.