Hlavné menu
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie
 
Návštevnosť

Cestovný ruch

Obec Jasov leží v juhozápadnej časti Košickej kotliny, na území pod dominantou vápencovej Jasovskej  skaly. Pre obyvateľov i návštevníkov obce poskytuje príjemné prostredie pe život i poznávanie histórie a prírodných krás.

Osídlenie sa datuje do obdobia paleolitu, a to vďaka Jasovskej jaskyni, ktorá sa nachádza vo vápencovom skalnom brale a slúžila ako obydlie aj v neskorších predhistorických dobách. Novšia história sa začala písať príchodom premonštrátskeho rádu na územie obce, pričom známy barokový kostol s priľahlým kláštorom tohto rádu je významnou kultúrnou pamiatkou aj v európskom meradle.

Turisticky zaujímavou je Náučný chodník Jasovská skala s Národnou prírodnou rezerváciou Jasovské dubiny, ktoré sa nachádzajú okolo južného brehu jasovských rybníkov, vhodných na letnú i zimnú rekreáciu (kúpanie, rybolov, korčuľovanie).